POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PROPIEDADE

En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (en diante RGPD), informámoslle que os datos persoais comunicados serán incorporados a unha Base de Datos propiedade de VESTEL HOLLAND. B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA (en diante, VESTEL) con CIF: W0098121G, enderezo postal: Paseo doce Estrellas, 2 - Piso 3 A, 28042 , Madrid - España, teléfono +34 91 320 63 98 e correo electrónico: vestel@vestel.es.

CONTACTO

Para calquera asunto relacionado co tratamento de datos de persoas físicas por parte de VESTEL, pode poñerse en contacto co noso Delegado de Protección de Datos a través do seguinte enderezo de correo electrónico dpd@vestel.es.

INFORMACIÓN PERSOAL

VESTEL recollerá os seguintes datos:

  • CONTACTO COMERCIAL: atención ás consultas e solicitudes de contacto recibidas, por calquera medio, dos servizos de VESTEL, así como o mantemento das relacións comerciais:

Datos recollidos: Nome, teléfono, correo electrónico e consulta.

Finalidade: Atender as solicitudes de información que o interesado realice por calquera medio sobre produtos e servizos de VESTEL, así como establecer e manter relacións comerciais.

Lexitimación: en base á prestación do consentimento, VESTEL ten dereito a tratar os datos do interesado facilitados a través da solicitude de contacto, e de acordo co interese lexítimo para o desenvolvemento e mantemento das relacións comerciais.

Prazos de conservación: os datos conservaranse ata o momento en que o interesado solicite a supresión dos seus datos e, unha vez suprimidos, permanecerán á disposición da administración pública, xuíces e tribunais, durante os prazos legais establecidos para a súa atención e defensa. das posibles responsabilidades derivadas do tratamento.

  • SERVIZOS: Datos facilitados para a prestación dos servizos VESTEL. Os servizos identificaranse no momento da recollida de datos e do rexistro.

Datos recollidos: Nome, apelidos, DNI, enderezo de contacto, enderezo, correo electrónico, teléfono de contacto e demais datos necesarios segundo o servizo solicitado, e que serán exclusivamente necesarios para a prestación dos servizos de VESTEL.

Obxecto: o rexistro dos interesados ​​na prestación de servizos e o establecemento e mantemento de relacións comerciais.

Lexitimación: a relación xurídica ou contractual existente necesaria para a prestación do servizo e o interese lexítimo para o desenvolvemento das relacións comerciais.

Prazos de conservación: os datos conservaranse durante o tempo necesario para a finalidade do tratamento, e unha vez finalizado este quedarán a disposición da administración pública, xuíces e tribunais, durante os prazos legais establecidos para a atención e defensa de posibles reclamacións.responsabilidades derivadas do tratamento.

  • CLIENTES/PROVEEDORES: Datos persoais profesionais facilitados polos Clientes/Provedores para a prestación de servizos e xestión da relación xurídica ou contractual.

Datos recollidos: Nome, apelidos, DNI, enderezo profesional de contacto, correo electrónico, teléfono de contacto.

Obxecto: xestión da relación contractual do servizo.

Lexitimación: a relación xurídica ou contractual existente necesaria para a prestación do servizo.

Prazos de conservación: os datos conservaranse durante o tempo necesario para o seu tratamento ou supresión, e unha vez cumprimentados ou suprimidos, poderán conservarse durante un período de seis anos a disposición das administracións públicas, xuíces e tribunais, para a atención e defensa das posibles responsabilidades derivadas do tratamento.

Existen comunicacións de datos a terceiros para a prestación de servizos de terceiros como os encargados do tratamento cos que VESTEL subscribiu os correspondentes contratos de Responsable e comprobou que reúnen as garantías suficientes para aplicar as medidas técnicas e organizativas oportunas, de tal xeito que. o tratamento realízase de acordo cos requisitos do RGPD, garantindo a protección dos dereitos do interesado.

EXERCICIO DOS DEREITOS

O Interesado ten recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos seus datos. Así mesmo, está protexido polo dereito a retirar o seu consentimento para o tratamento realizado por VESTEL, así como a opoñerse ao tratamento dos datos naqueles casos en que se realice conforme ao interese lexítimo. Así mesmo, ten dereito a reclamar ante a autoridade de control.

En calquera momento o Interesado poderá exercer os seus dereitos enviando unha comunicación, achegando documento que acredite a súa identidade e indicando expresamente o dereito que desexa exercer, a VESTEL no enderezo indicado anteriormente ou enviando un correo electrónico ao enderezo rgpd@vestel.es.

MEDIDAS DE SEGURIDADE TÉCNICA E ORGANIZATIVA

VESTEL adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

DATOS PROPORCIONADOS

Os datos recollidos a través das diferentes canles autorizadas son os estritamente necesarios para dar resposta á súa solicitude, que o Interesado comunica voluntariamente. A negativa a facilitar os datos clasificados como obrigatorios suporá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para o que foron solicitados. Así mesmo, poderán facilitarse os datos de forma voluntaria para que os servizos poidan prestarse de forma óptima. Así mesmo, naqueles casos nos que se faciliten datos de terceiros, o Interesado comprométese a informarlle do contido desta política de privacidade.

O Interesado comprométese a comunicar a VESTEL coa maior brevidade posible calquera modificación e rectificación dos seus datos persoais para que a información contida nas Bases de Datos de VESTEL estea actualizada en cada momento.

Finalmente, reiteramos que en función do interese lexítimo de VESTEL, os datos persoais do Interesado poderán ser utilizados para o establecemento ou mantemento de relacións comerciais por calquera medio, incluídos os medios electrónicos, en relación coa información de interese sobre produtos e servizos de VESTEL, e poderá opoñerse en calquera momento a dito tratamento con fins comerciais mediante o envío dunha comunicación postal ao enderezo indicado, ou mediante correo electrónico ao enderezo rgpd@vestel.es.

This store asks you to accept cookies for performance, social media and advertising purposes. Social media and advertising cookies of third parties are used to offer you social media functionalities and personalized ads. Do you accept these cookies and the processing of personal data involved?

Necessary cookies
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Cookie name Provider Purpose Expiry
PrestaShop-# icecool.com.es This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
Statistic cookies
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Cookie name Provider Purpose Expiry
collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
r/collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day
_gd# Google This is a Google Analytics Session cookie used to generate statistical data on how you use the website which is removed when you quit your browser. Session
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day
Content not available